Stres

stres-objawyStres wywołuje zaburzenie balansu neurotran-smiterów, przez co nasz umysł funkcjonuje mniej wydajnie. Stres może wywołać wiele czynników, czasami są to nawet pozytywne wydarzenia w naszym życiu. Nie wierzycie? Zapytajcie więc kogokolwiek, kto kiedyś się żenił, zmieniał pracę albo kupował swoje pierwsze mieszkanie czy dom. Niezależnie od źródła stresu, najważniejszym czynnikiem będzie tutaj sposób, w jaki dany człowiek do niego podchodzi. To właśnie determinuje w olbrzymimi stopniu wpływ stresu na nas. Nie zawsze możemy kontrolować to, co na nas działa, ale na pewno możemy modyfikować swoje reakcje. To właśnie jest punkt, w którym to, co pcha nas do siłowni może nam szkodzić. Ktoś może odnieść sukces przez to, że nie jest w stanie akceptować odmowy, nie dopuszcza do siebie myśli o porażce, jest zdeterminowany walczyć do upadłego. Taki styl postępowania z pewnością przyniesie efekty – na krótką metę. Jeśli ktoś nie zna umiaru, nie wie, kiedy zrobić krok w tył, żeby nabrać oddechu przed trzema w przód, zamiast pozytywnych efektów doświadczy negatywnych. Widzieliście kiedyś chodziarza dyskwalifikowanego za podbieganie już na stadionie? On także chciał zbyt mocno…
Przyjrzyjcie się swojemu sposobowi myślenia. Jeśli macie bardzo wysokie wymagania w stosunku do siebie samych i otoczenia, rzadko będziecie zadowoleni. To wpłynie zdecydowanie na ryzyko wystąpienia stresu oraz zmian w balansie substancji chemicznych w mózgu. Podobnie będzie, jeśli swoje życie postrzegacie jako pasmo porażek, uznajecie że powinno się toczyć bez problemów.