Mediacje rodzinne

klotnia„Moje małżeństwo się rozpada, myślę o rozwodzie. Znajoma radzi mi skorzystać z mediacji rodzinnej. Na czym ona polega?”

Mediacja to taki sposób rozwiązywania konfliktu, który pomaga znaleźć wyjście kompromisowe. Prowadzi ją mediator, często pedagog lub psycholog, który nie reprezentuje interesów żadnej ze stron, nie ocenia, nie narzuca rozwiązań. Pomaga natomiast oddzielić emocje od problemu, po to, by stronom łatwiej było zrozumieć, co je dzieli i na czym powinny skoncentrować uwagę w poszukiwaniu kompromisu. Najczęściej konflikty powstają przy rozwodzie i dotyczą np. podziału opieki nad dzieckiem lub kontaktów dziecka z rodzicem, który z nim nie mieszka.

Chodzi o to, aby w wyniku mediacji znaleźć rozwiązanie najlepsze dla dziecka, które zaakceptują też rodzice. Mediacja jest często jedyną okazją, by w spokojnej atmosferze skłócone strony mogły powiedzieć, jakie są ich oczekiwania.