Kącik do nauki to ważna rzecz

Trudno jest uczyć się z książki, której nie ma. Brak koniecznych do nauki narzędzi czy warunków powodują dezorganizację, popełnianie błędowi… stres.

Rodzice często nie doceniają roli, jaką odgrywa zapewnienie dziecku odpowiedniego kąta do nauki: wydzielonego miejsca, tylko dla ucznia, gdzie będą wyłącznie książki i przybory szkolne. Nie dbają też o to, by ustalić godziny, podczas których w domu panuje całkowita cisza, a młodsze rodzeństwo nie ma prawa wstępu do pokoju ucznia.

Pomóż dziecku tak zorganizować dzień, aby miało czas zarówno na naukę, jak i na zabawę.

Zwróć uwagę na wygodę dziecka podczas odrabiania lekcji: czy biurko jest dobrze oświetlone (powinno stać blisko okna), czy dziecko, siedząc, nie krzywi kręgosłupa. Pamiętaj też o regularnych wizytach u okulisty – nawet mała wada wzroku bardzo utrudnia uczenie się.

Problemy w nauce mogą być też skutkiem np. dysleksji!