Rozwój dziecka

Jeszcze przed dziesięcioma laty nie istniało wiele popularnych dziś zawodów. Nigdy zawodowa przyszłość naszych dzieci nie była tak trudna do przewidzenia.

Warto poświęcić dziecku swój czas, jak najwięcej z nim rozmawiać, obserwować jego spontaniczne zabawy. Zwracaj uwagę, czym i w …