Wzbudzenie zainteresowania kobiet

kulturystykaOd jakiegoś czasu myślę o rozpoczęciu treningu kulturystycznego.Chciałbym skoncentrować się na poprawieniu swojej sylwetki, ale tak naprawdę moim głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania kobiet. Powiedzcie mi, czy kobiety naprawdę uważają kulturystów za bardziej atrakcyjnych od przeciętnych facetów?

Niektóre pytania wymagają szczegółowych badań. To zamieszczone powyżej jest jednym z tego typu. Zaangażowaliśmy więc zespół ankieterów, którzy przeprowadzili badania wśród pięknych kobiet, uznane za odpowiadające potrzebom ankiety. Badanym pokazywano dwa zdjęcia: kulturysty i zwykłego, przeciętnego mężczyzny. Poprzez efekty komputerowe panowie na obu zdjęciach mieli takie same głowy. Uzyskaliśmy dwie tożsame twarze w dwóch różnych ciałach, co pozwoliło uczynić to badanie stricte naukowym. Potem prosiliśmy 500 wybranych kobiet o odpowiedzi na kilka pytań, jedynie na podstawie pokazywanych zdjęć.
Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: „Na którym z przedstawionych mężczyzn bardziej koncentrujesz swoją uwagę:
a)    na przeciętnym,
b)    na kulturyście
c)    ile czasu poświęcasz na przyglądanie się każdemu?”

Ku naszemu zdziwieniu kobiety przez 99 do 100% czasu koncentrowały swoją uwagę na kulturyście, na przeciętnego mężczyznę patrząc rzadko lub wcale.

Druga część ankiety dotyczyła konkretnych części ciała. Pytanie drugie brzmiało: „Na którym koncentrujesz się przez większość czasu – która część jego ciała przyciąga najbardziej twoją uwagę?“ Wybór zawierał: klatkę, brzuch, ramiona, ręce, nogi i inne. Odpowiedzią najczęściej się pojawiającą były bicepsy i klatka. Około 1/3 badanych stwierdza, że klatka była dla nich najbardziej interesującą częścią kulturysty. Pytane następnie o drugą najbardziej interesującą je część, 45% kobiet wskazało ręce i bicepsy, a pytane o trzecią 22,5% wymieniło mięśnie brzucha. Wyniki te wskazują, że klatka, ręce i brzuch (w tej właśnie kolejności) są tymi częściami kulturysty, na które kobiety najczęściej zwracają uwagę (nota: podane procenty obliczano dla każdego pytania oddzielnie, a podane wyniki są najwyższymi w danej kategorii).
Wiele kobiet chciało obejrzeć tyłek kulturysty, jednakże pokazywano im tylko zdjęcia robione od frontu.
Do ankiety dodaliśmy jeszcze trzecie pytanie, które brzmiało: „Jak myślisz, czy kulturysta może płodzić zdrowsze dzieci i czy to ma dla ciebie znaczenie?” Gdybyśmy zadali takie pytanie kilkadziesiąt lat wcześniej, otrzymalibyśmy zapewne jakąś „ułożoną“ odpowiedź. Jednak kobiety nie dbają o ułożone odpowiedzi, ale mówią to, co czują. Znakomita większość pytanych odpowiedziała pytaniem: „Kogo to obchodzi? Chciałabym się raczej dowiedzieć, jak taki facet robi dzieci!“. Odpowiedzi ilustrują nam to, jak upływ czasu i postęp zmienił mentalność kobiet i sposób postrzegania przez nie mężczyzn. A sposób ten wskazuje jednoznacznie: kulturyści mają większe szanse u płci przeciwnej niż przeciętniacy.
Kobiety skupiły znaczną większość swojej uwagi na kulturyście. Więc jeśli jednym z Twoich głównych celów, dla których chcesz uprawiać kulturystykę, jest bycie bardziej atrakcyjnym dla kobiet, to mogę cię zapewnić, że przynajmniej wizualnie, będziesz miał dużą przewagę nad zwyczajnymi facetami teraz i w przyszłości.