Utrwalanie żywności

Utrwalanie żywności – zapobieganie zepsuciu żywności (utracie przydatności do spożycia), powodujące wstrzymanie procesów biologicznych (np. rozwoju i działalności drobnoustrojów), biochemicznych (np. rozpadu tkanek) i chemicznych (np. utleniania witamin, rozkładu barwników naturalnych) oraz zabezpieczające przed zakażeniem z zewnątrz. Utrwalanie żywności przeprowadza się metodami: fizycznymi -przez zastosowanie niskiej lub wysokiej temperatury (zamrażanie, chłodzenie, suszenie, apertyzowanie), chemicznymi – przez dodanie substancji konserwujących (np. peklowanie) lub kwasów organicznych (np. marynowanie), biologicznymi -przez wywołanie fermentacji mlekowej (kwaszenie – kiszenie) lub alkoholowej (wyrób win). Wyróżnia się również metody: mieszaną (np. wędzenie) oraz osmoaktywną (zagęszczanie, solenie, słodzenie). Poza zamrażaniem, wszystkie pozostałe metody mogą być wykorzystane w warunkach domowych i służyć nie tylko przygotowaniu żywności do przechowywania, ale także nadaniu jej nowych, specyficznych właściwości, zwłaszcza smakowych i zapachowych.