Słowniczek przyszłej mamy – U, V, Z

ultrasonografia
Badanie umożliwiające ocenę struktury tkanek i narządów (np. płodu), za pomocą specjalnych, skomplikowanych urządzeń, wysyłających i komputerowo przetwarzających powracające fale ultradźwiękowe. Obecnie zaleca się 3 badania kontrolne: około 10., 20. i po 30. tygodniu ciąży.

VDRL
Krew każdej ciężarnej dwukrotnie jest badana w kierunku kiły. Wynik dodatni wymaga potwierdzenia innymi testami oraz oczywiście leczenia.

znieczulenie zewnątrzoponowe (epiduralne)
Eliminuje czucie bólu od pasa do stóp, stosowane przy cięciach cesarskich oraz innych operacjach chirurgicznych. Podczas porodu drogami natury znacznie zmniejsza bolesność skurczów macicy, lecz nie eliminuje jej zupełnie, co umożliwia współpracę rodzącej.