Słowniczek przyszłej mamy – A, B

Ciąża jest naturalnym stanem, do którego organizm kobiety jest świetnie przystosowany Zapoznaj się z najczęściej spotykanymi terminami medycznymi, takimi jak embrion czy łożysko, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w czasie dziewięciu magicznych miesięcy.

A

aberracje chromosomalne
Są to zaburzenia genetyczne upośledzające rozwój dziecka. Najbardziej znany jest zespół Downa,

alfa-fetoproteina (AFP)
Jest to substancja wytwarzana przez płód, której poziom bada się w surowicy krwi ciężarnej w ramach diagnostyki prenatalnej. Zwiększone stężenie AFP może wskazywać na występowanie wrodzonej wady układu nerwowego. Dla uzyskania pełnej diagnozy wykonuje się dodatkowo ultrasonografię i ewentualnie amniopunkcję.

amniopunkcja
Zabieg stosowany w diagnostyce prenatalnej, najczęściej u kobiet powyżej 35. roku życia, głównie dla wykluczenia zespołu Downa oraz w przypadkach zagrożenia zaburzeniami genetycznymi. Polega na nakłuciu ciężarnej macicy przez powłoki brzuszne w celu pobrania płynu owodniowego.

amnioskopia
Proste badanie kontrolne, stosowane głównie do nadzoru ciąży przeterminowanej. Polega na oglądaniu płynu owodniowego za pomocą wziernika, który od strony pochwy wprowadza się w okolice dolnego bieguna pęcherza płodowego. Aby je wykonać, kanał szyjki macicy musi być przynajmniej częściowo rozwarty,

antygen Australia (HBS-Ag)
Badanie pod kątem występowania tego antygenu przeprowadza się z reguły przy pierwszej analizie krwi, aby stwierdzić, czy ciężarna nie jest zdrową nosicielką wirusa powodującego zapalenie wątroby, i zapobiec groźbie zakażenia w czasie porodu i w okresie laktacji.

B

badanie ogólne moczu
Wykonywane co miesiąc. Chodzi głównie o wykrycie białka (zaburzenia pracy nerek), glukozy (co mogłoby świadczyć o początkach cukrzycy) i leukocytozy (sygnalizuje infekcję dróg moczowych),

bilirubina
Barwnik żółciowy przetwarzany w wątrobie. Wzrost jego stężenia w surowicy krwi świadczy o nadmiernym rozpadzie czerwonych krwinek lub uszkodzeniu wątroby i zastoju żółci,

biopsja trofoblastu
Zabieg stosowany w diagnostyce prenatalnej, polegający na pobraniu próbki trofoblastu -tkanki, która z czasem ulegnie przekształceniu w łożysko. Badanie wykonywane od 8. tygodnia ciąży.

blastocysta
Tak nazywa się jedna z najwcześniejszych postaci jaja płodowego, które 5-6 dnia po owulacji zagnieżdża się w macicy i dzieli się na dwie części; jedna z nich tworzy właściwy zarodek, a druga przekształci się potem w łożysko.