Słodzenie i solenie

Słodzenie
utrwalanie przetworów owocowych przez dodanie cukru w celu zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Typowym przykładem zastosowania cukru jako czynnika prawie wyłącznie konserwującego są syropy owocowe (dodatek cukru wynosi do 50 dag na 1 I soku). Najczęściej cukier stosuje się jako dodatkowy czynnik konserwujący, w połączeniu z umiarkowanym zagęszczaniem, przy sporządzaniu marmolad, powideł, dżemów, galaretek, konfitur itp.

Solenie
utrwalanie warzyw, grzybów, ryb, słoniny, masła, serów za pomocą soli kuchennej (chlorku sodowego), hamującej rozwój drobnoustrojów. Stosuje się wodny roztwór soli (solankę) lub sól kuchenną krystaliczną, której udział wynosi 8…18% masy produktów.