OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU

OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU

Uświęcona przez tradycję idea opieki nad starszym pokoleniem sprawowanej przez młodszych członków rodziny nie straciła na aktualności, ale obecnie dla wielu ludzi jest niemożliwa do zrealizowania. Długotrwałe osobiste opiekowanie się starszą osobą wiąże się z obciążeniami psychicznymi i fizycznymi, które niekiedy można częściowo zmniejszyć, jeżeli osoba w podeszłym wieku przynajmniej przez część dnia przebywa w specjalnym ośrodku dziennej opieki. W sytuacji, kiedy osobista opieka nad przewlekle chorą lub przykutą do łóżka osobą przebywającą w domu w ogóle nie jest możliwa lub też z jakiegoś powodu nie potrafimy zaakceptować takiej sytuacji, można rozważyć sprawowanie opieki domowej przez wykwalifikowaną pielęgniarkę lub innego opiekuna, przez całą dobę lub tylko jej część.

Może również nadejść taki moment, w którym konieczne stanie się umieszczenie osoby w podeszłym wieku – rodzica albo współmałżonka – w domu opieki lub podobnej instytucji, Nie jest to łatwa decyzja, ale niekiedy najlepsza, zwłaszcza jeżeli osoba starsza jest chora, członkowie rodziny mieszkają daleko, a możliwości opieki w domu są niewystarczające. Przy odpowiednich staraniach często udaje się znaleźć takie środowisko, które zapewni starszej osobie właściwą opiekę i warunki.