Marynowanie i Peklowanie

Marynowanie
utrwalanie owoców, warzyw, grzybów, a także ryb przez dodanie kwasu octowego (octu), a niekiedy mlekowego, cytrynowego lub jabłkowego, przypraw, a także (w przypadku owoców i warzyw) cukru. Przy niewielkim stężeniu cukru i octu marynowane produkty należy dodatkowo pasteryzować.

peklowaniePeklowanie
utrwalanie mięsa przez długotrwałe (do kilku tygodni) moczenie w
15…20%    wodnym roztworze soli kuchennej z dodatkiem cukru (ok. 1 %), niekiedy również azotynu sodowego i kwasu askorbinowego lub jego soli (p. mokre) lub przez działanie suchej mieszaniny tych składników (p. suche). Mięso wołowe lub ozory pekluje się na potrawę, natomiast mięso wieprzowe pekluje się również na przetwory (np. szynkę, którą następnie się wędzi, wędzi i gotuje lub suszy).