Energia jest nieodłącznym atrybutem życia

energiaPrzyjęło się, że umiejętność bezpośredniego jej pozyskiwania i zagospodarowywania posiadły jedynie rośliny. Chłoną ją wprost z otoczenia i odpowiednio nią manipulując, przetwarzają nieliczne proste substancje chemiczne (woda, pierwiastki i minerały) w całe bogactwo skomplikowanych struktur chemicznych, które nauka nazywa związkami organicznymi. Wytwarzane substancje warunkują istnienie Fenomenu Życia – służą budowaniu struktury organizmu roślinnego, pośredniczą w przebiegu procesów życiowych oraz tworzą zapas energii na wypadek jej niedostatku.
Podstawowa różnica pomiędzy zwierzęciem a rośliną jest taka, że zwierzę nie czerpie energii bezpośrednio z otoczenia, lecz pośrednio – spożywa pokarm – kompleks substancji organicznych – uwalnia i zagospodarowuje zmagazynowaną w nim energię chemiczną. Energia ta w dużym stopniu służy zwierzęciu tym samym celom, co roślinie – budowaniu własnych związków organicznych dla ukonstytuowania struktury i przebiegu procesów życiowych. Zwierzę w odróżnieniu od rośliny, potrzebuje jednak dodatkowych porcji energii dla zabezpieczenia mechanizmów lokomocyjnych (umiejętność przemieszczania ciała w przestrzeni).
Stwierdzenie, że zwierzęta nie posiadają zdolności bezpośredniego pozyskiwania energii, nie jest prawdziwe. Okazuje się, iż umiejętność ta nie jest rezerwowana przez Naturę jedynie dla organizmów roślinnych. Również zwierzęta „odżywiają się” energią. Przykładem są zwierzęta zmiennocieplne, głównie gady, które czerpią energię słoneczną i zagospodarowują ją. Niektóre z nich wytwarzają charakterystyczne struktury ciała – pokaźnych rozmiarów grzebienie grzbietowe, umożliwiające zwiększenie powierzchni nasłonecznienia. Zapewne nikomu nie jest obcy widok jaszczurek, wygrzewających się na słońcu w pogodny letni poranek.
Prężnie rozwijająca się w ostatnich latach dyscyplina naukowa – biofizyka, dostarczyła zupełnych rewelacji na temat przemian zachodzących w organizmach żywych. Otóż okazuje się, że energię bezpośrednio pozyskiwać mogą nie tylko rośliny i zwierzęta z niskiego szczebla ewolucji, ale również człowiek.